De zelfgekozen opdracht is onmogelijk

Het is waar, de zelfgekozen opdracht is onuitvoerbaar. De commissie heeft de opdracht beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de onderzoeksvraag weinig of niets omhelst en dat daarom geen toestemming gegeven kan worden om de opdracht uit te voeren. Gezien de aard van de opdracht en de implicaties die het onderzoek in de beginfase al zou kunnen hebben, heeft de commissie besloten de opdracht terug te sturen voor heroverweging of aanpassing. De omschreven condities van het onderzoeksvoorstel zijn van dien aard, dat de commissie er vertrouwen in heeft dat de opdracht herschreven, dan wel geherdefinieerd kan worden. De commissie meent dat de opdrachtomschrijving onder de huidige omstandigheden geen grond heeft.

De commissie is voorts van mening dat opdrachtgever in dezen de opdrachtomschrijving dermate breed heeft geformuleerd dat de uitvoering ervan langer zal duren dan de periode dat men zal profiteren van de uitkomst, of in ieder geval de gevolgen van de uitwerking zal waarnemen. De commissie neemt in ogenschouw dat de opdracht in eerste instantie, gegeven het feit dat de premissen onduidelijk zijn, verkennend van aard is en dat daarom een heroverweging gemaakt zal worden bij de aanbesteding.

Ervan uitgaande dat zowel opdrachtgever als de beoogd uitvoerder capabel zijn voor het uitvoeren van hun taak, meent de commissie de achtergestelde conclusies te kunnen borgen en van een label te voorzien.
(...)

Het plan
Zoals veel plannen, is ook dit plan vanaf het moment van bedenken gedoemd te mislukken. Er is in ieder geval één persoon die er (even) in geloofd, daarna wordt dit vuur gedoofd. Want een plan is pas een echt plan als het een plan blijft.

De uitvoerbaarheid van het plan is afhankelijk van de condities waarin het plan gepresenteerd wordt. Het is levensvatbaar als er in geloofd wordt. Of als het veelbelovend is. Het zijn vooral de hoge verwachtingen en de juiste condities. En niet te vergeten de context en de consequenties.

Als het plan bewustzijn zou hebben, zou het niet willen worden uitgevoerd omdat het daarmee geen plan meer is. Of is een plan pas optimaal als het is uitgevoerd, bewezen is dat het een goed plan is?

Tags: