mengelwerk

De dorre heidebloemen verstarren bij het avondlicht, mensen verzamelen zich om de horizon af te turen, er gedragen zich vreemde bewegingen en de vloed die zich had aangekondigd met een zwerm rode vogels, overvalt de menigte dermate dat ze als versteend de golf over zich heen laten komen, zand striemt de huid tot bloedens toe, verwilderde haren, loshangende kleding, gekerm en geschreeuw en dan een oneindige stilte.