Niet begrepen

Het doet hem niets. Hij kijkt naar haar naakte lichaam. Zijn ogen tasten haar huid af naar een glimp van verwondering. Hij hoopt dat haar tepels hem in beroering zullen brengen, iets in hem wakker maken dat al lang geleden is ingeslapen, gedoofd. Als hij aan die andere vrouw denkt, springt zijn hart op en verstokt zijn adem. Hij kijkt naar haar verstilde lichaam, ze snurkt zacht, haar mond staat half open. Hij weet dat het niet lang meer zal duren voor hij haar gaat verlaten.